Nowa firma - biznes-plan

Biznesplan

nowa-firma.com.pl


 

Czym jest biznes plan?

Biznes plan (analiza finansowa) - to nic innego jak punkt wyjściowy, niezbędny do opracowania projektu swojej działalności gospodarczej.

Doskonale wiem że pisząc go po raz pierwszy nie jest to prostą sprawą, a liczne trudności sprawiają że człowiek szybko się zniechęca. Pamiętaj jednak że tylko pozytywne nastawienie zbliża nas do celu. W tym artykule dowiesz się na co powinieneś zwrócić uwagę, podczas swojej przygody z planowaniem biznesu.

Opracowywanie przykładowego biznes planu jest regularnym postępowaniem, nakierowanym na swoisty rozwój. Musisz tak rozważyć plan, aby jego prowadzenie zawiodło Cię do założonych celów, a co za tym idzie - trwałych i wysokich dochodów. Nadrzędnym zadaniem planowania przykładowego biznes planu jest znalezienie okazji, analizowanie finansowe, ocenianie oraz wybór wielu równorzędnych propozycji wypuszczenia na rynek produktów czy oferowanych usług.

Biznes plan jest postacią dokładnego ukazania kierunku działania, które udowodni jak i dlaczego firma może osiągnąć założone cele. Można to również przedstawić tak, aby ukazać jak należy postępować by zrealizować własne założenia.

Dokumentacja nie kończą się na samym przygotowaniu planu. Kolejno kierownictwo powinno dobrać odpowiedni sposób zarządzania do założonych działań. Wszyscy członkowie (zarówno personel zarządzający jak i pozostali zainteresowani) muszą zostać powiadomieni, jak będą wykorzystywane ich środki. Właśnie te wymagania muszą być przyjęte w podstawowych składowych planu. Muszą więc być one one szczegółowo zaplanowane. Taki Biznes Plan będzie bardzo przydatny w późniejszym prowadzeniu firmy, realizując nasze koncepcje, porównując konkurencję czy oceniając stopień ryzyka.

Wersja Biznes planu w formie skrótowej określana jest mianem prywatnej. Dokonuje się jej w celu przedstawienia ogólnego zarysu inwestycji, inwestorom prywatnym czy akcjonariuszom. Przygotowana jest zwykle w postaci uogólnienia biznesu dla członków poświęcających swoje fundusze na rzecz rozwoju. Oczywiście inwestorzy mogą wymagać kompletnego Biznes Planu. Zarówno kolejność jak i zakres działań planu biznesowego, zależny jest od stopnia kierunkowości przedsięwzięcia.

Pragniesz założyć swoją własną firmę ale nie posiadasz na nią środków?

Nic nie szkodzi. Obecnie Unia Europejska w znacznym stopniu może umożliwić Ci twój cel. Jedynym mankamentem jest przedstawienie odpowiedniej liczby potrzebnych dokumentów, aby Twój pomysł mógł zostać wcielony w życie. Jednym z wymagań jest solidny i rzetelny biznes plan.